Nohrskov Fonden er en selvstændig velgørende forening, der yder økonomisk støtte til børn med alvorlige og langvarige fysiske- eller psykiske sygdomme, der gennemgår eller har gennemgået et alvorligt sygdomsforløb på tværs af diagnoser. Nohrskov Fonden yder økonomisk hjælp til afholdelse af udgifter til sundhedstilbud uden for det etablerede sundhedsvæsen, herunder alternativ behandling og behandlingsformer, der er baseret på metoder, som hovedsageligt bruges uden for det konventionelle sundhedsvæsen, som f.eks. healing, akupressur, kranio-sakralterapi etc. 

 

Mission

Nohrskov Fondens mission er, at øge mulighederne for helbredelse og lindring af alvorligt syge børn. 

 

Vision

Nohrskov Fondens vision er at fremme udbredelsen og anvendelsen af alternativ behandling og gøre alternativ behandling anerkendt, anvendt og respekteret som et supplement til det etablerede sundhedsvæsens behandlingstilbud. 

 

Bestyrelsen 

Nohrskov Fonden har en professionel bestyrelse sammensat af mennesker med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og alsidig erfaring, som løbende vil vurdere indkommende ansøgninger om støtte. 

Nohrskov Fonden er en selvstændig uafhængig forening med en selvstændig målsætning og bestyrelse. Fondens midler kommer fra foundraising og fra andre bidragsydere, virksomheder og sponsorer med hjertet på rette sted. 

 

Frivillig

Nohrskov Fonden søger frivillige, som kan hjælpe med alt fra planlægning, til fundraising og administrativt arbejde. Hvis du har lyst til at blive en del af Nohrskov Fondens frivillige-team, hører vi gerne fra dig. 

 

Du er velkommen til at kontakte Nohrskovfonden via mail på info@nohrskovfonden.dk

 

Læs mere: Nohrskovfonden.dk