1. maj, 2023 åbner Nohrskov Fonden op for indsendelse af ansøgninger om støtte.

 

Nohrskov Fonden yder økonomisk støtte til børn i Danmark i alderen 0 - 18 år med alvorlige, langvarige fysiske- eller psykiske sygdomme, der gennemgår eller har gennemgået et alvorligt sygdomsforløb på tværs af diagnoser.

Støtten ydes til afholdelse af udgifter til sundhedstilbud uden for det etablerede sundhedsvæsen, herunder alternativ behandling og behandlingsformer, der er baseret på metoder, som hovedsageligt bruges uden for det konventionelle sundhedsvæsen, som f.eks. healing, akupressur, kranio-sakralterapi etc. 

Støtten uddeles primært til børn af økonomisk vanskeligt stillede familier. 

Nohrskov Fonden behandler løbende indkommende ansøgninger fra d. 1. maj, 2023. 

Til brug for behandling er det nødvendigt, at der foreligger så fuldstændige oplysninger som muligt, og at disse er dokumenterede. Alle oplysninger vil blive behandlet strengt fortroligt og ikke tilgå andre end bestyrelsen. 

Den udfyldte ansøgning, samt relevante dokumenter sendes pr. mail til info@nohrskovfonden.dk

Læs mere: http://nohrskovfonden.dk/ansøg-om-støtte